FaceBook
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุน/ฌาปนกิจ
ปฏิทินกิจกรรม
  • เดือน-มกราคม
  • 6 ม.ค. 2564 รับสัญญาเงินกู้ รอบประชุมวันที่ 7 ก่อนเวลา 12.00 น.
  • 7 ม.ค. 2564 ประชุมเงินกู้ เวลา 13.30 น.
  • 8 ม.ค. 2564 โอนเงินกู้ รอบประชุมวันที่ 7 มกราคม 2564
  • 22 ม.ค. 2564 รับสัญญาเงินกู้วันสุดท้ายของรอบประชุมวันที่ 25 มกราคม 2564 ก่อนเวลา 12.00 น.
  • 25 ม.ค. 2564 ประชุมเงินกู้รอบวันที่ 25 มกราคม 2564
  • 26 ม.ค. 2564 โอนเงินกู้ รอบประชุมเงินกู้รอบวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น.
รายงานประจำปี
แผนที่

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถ.ศรีเทพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
 โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739

เยียมชมทั้งหมด