ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกศึกษาดูงานแหล่งอาชีพเสริมโครงการช่างหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี

คลิกที่นี้เพื่อดาว์นโหลดเอกสาร

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ)
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739