สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด

 
วัน อังคาร วันที่ 06 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข้อมูลส่วนตัว

เมนูหลัก
  ส่งจดหมาย
  กล่องจดหมาย
  รายละเอียดสมาชิก
  รายการหุ้น
  เงินกู้
  ค้ำประกันสมาชิก
  หลักประกัน
  รายการเงินฝาก
  สรุปหักรายเดือน
  ประกันชีวิต
  E-Document
  กองทุน
  ความเสี่ยง 5 ล้าน
  เงินปันผล
  LogOut
 
ความเสี่ยงโครงการ 5,000,000 บาท
ชื่อ - นามสกุล
เงินกู้คงเหลือสามัญปกติ
พิเศษ
หลักประกันเงินกู้ทุนเรือนหุ้น
บุคคลค้ำประกัน
เงินสงเคราะห์ศพ
กองทุนเข้มแข็ง
ฌกส.สสธท
ฌกส.สสจ.นพ
ฌกส.ชสอ.
ประกัน
ยอดรวม หลักประกัน
ยอดรวมหนี้สิน
ความเสี่ยงคงเหลือ
 
 
 
 
   
   
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด (สอ.สสจ.นพ) 
339/9 ถนนศรีเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042515793 โทรสาร 042515739
ออกแบบและพัฒนาโดย
นายราชสัน ธิสุทอน E-Mail : Rashasanton@hotmail.com